Ko smo mi?

GEMEX je društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom, koje se bavi proizvodnjom i trgovinom.
Osnovan je 2019. godine, a ovaj status GEMEX je stekao Rješenjem Federalnog ministarstva rada
i socijalne politike br. UP I 06-31/13-4/21 JP od 19.02.2021. godine.
GEMEX se, između ostalog, bavi:
– punjenjem i proizvodnjom prirodne izvorske vode, negazirane i gazirane;
– trgovinom na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićem i
duhanskim proizvodima;
– web i on-line prodajom;
– nespecijaliziranom trgovinom na veliko.

Za poslove proizvodnje prirodne izvorske vode GEMEX je dobio Rješenje Federalnog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. UP-I-03-4-20/1-2555-1/20 K.M. od
03.02.2021. godine kojim se utvrđuje ispunjavanje tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za
obavljanje pomenute djelatnosti.
GEMEX trenutno zapošljava 15 (petnaest) radnika, od toga 9 (devet) osoba sa 70% i više
utvrđenog invaliditeta.

Vizija
Mi smo profitabilno i uspješno društvo, koje je pri tome društveno odgovorno i koje dosta brine
o socijalnoj dimenziji svoga poslovanja.

Misija
Donosimo sve najbolje do vašeg stola, od hrane, pića, poslastica, pa i dodataka prehrani. Dajemo
maksimum svoga napora da budete siti, sretni i zadovoljni.