Ova elektronska poruka je povjerljiva, i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili prezentirati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene dodatke i kopije. GEMEX d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost, s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci, ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja GEMEX d.o.o.. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta GEMEX d.o.o..

Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. GEMEX LLC does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of GEMEX LLC. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of GEMEX LLC.

Thank you!